Blog internetowy

na każdy temat

Elektrodrążenie

Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie działają na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w skutku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym przyrządem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

Comments are closed.Szukaj