Blog internetowy

na każdy temat

Ubezpieczenia komunikacyjne bytom

Ubezpieczenie OC może być także zawarte na krótszy okres czasu, lecz wtedy musimy ten okres uzgodnić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co ważne, wybieramy go sami, nie jest on odgórnie narzucony. W współczesnych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, możemy wobec tego być spokojni, że uskutecznimy jakiegoś wyboru, a czy słusznego, wyrazi się to przy wypłacaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego (samochód, motor), jaki jest zarejestrowany w Polsce, musi uiścić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC). Mamy prawo je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku więc z doborem stosownego Tanie OC Bytom nie powinniśmy posiadać problemu. Zawierając taką umowę, jaka mówi o ubezpieczeniach OC zabezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu odpowiadać, jeżeli spowodujemy wypadek drogowy. Są miarodajne limity definiujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on wyższy aniżeli suma gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeżeli szkoda została wyrządzona osobie, odszkodowanie nie może być pokaźniejsze aniżeli 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w przypadku. Jeżeli jednakże zniszczone pozostało mienie, to wysokość odszkodowania ma okazję w najwyższym stopniu wynosić 500 000 euro. Tutaj także nie liczy się ilość osób uczestniczących w zdarzeniu.

Comments are closed.Szukaj