Blog internetowy

na każdy temat

Żołnierze wyklęci

O polityce pisał już Arystoteles. Antyczni i średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Swobodnie było głosić taki pogląd, kiedy tak właściwie o tym, kto rządzi, decydowało urodzenie. Arystoteles twierdził, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego można było piastować władzę, jednakowoż nie być politykiem, jeśli nie posiadało się należytych cnót oraz nie funkcjonowało na korzyść własnych poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki rozpoczęły się zmieniać wspólnie z demokratyzacją państw. Dziś twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu przeciwnych interesów – zobacz domenę historia polski. Miałaby to wobec tego być sztuka kompromisów. Drudzy uważają, i potwierdza to bardzo w wielu przypadkach rzeczywistość, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, które prowadzą do tego, że nasze stanowisko wygrało ze stanowiskiem przeciwnika. Ta druga objaśnienie wydaje się sporo bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia familijnego, najistotniejsza dyscyplina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Comments are closed.Szukaj